Faldmål

Faldmål skydes både på indendørs og udendørs baner, med alle revolver og pistolkalibre - dog ikke fladnæset ammunition.

Selve skydeprogrammet består af et tretrins program med kvalifikationsrunder og finale. Der kan også trænes individuelt eller skydes duelrunder.