DSkyU langdistance pistol

25 m sports- og 25 m Grovpistol (samme struktur)

Programmet for hver disciplin er 60 gældende skud, fordelt på to (2) delkonkurrencer på 30 skud hver:

Der skydes 5 skuds prøveserie inden de gældende serier (Ved skiveskift)

1. præcisionsdel Seks serier på hver 5 skud på 300 sekunder (5minutter)

2. duel del Seks serier på hver 5 skud (7/3 sekunder).25 m Standardpistol 

Programmet er 60 gældende skud opdelt i 3 delkonkurrencer på hver 20 skud. Hver delkonkurrence består af 4 serier på 5 skud:

Der skydes 5 skuds prøveserie inden den første gældende serie

Del 1: Fire serier på fem (5) skud 150 sekunder

Del 2: Fire serier på fem (5) skud 20 sekunder

Del3:  Fire (4) serier på fem (5) skud 10 sekunder


Silhuetpistol

Disciplinen omfatter 60 gældende skud opdelt i to delkonkurrencer på hver 30 skud.

Hver delkonkurrence er yderligere opdelt i seks (6) serier på hver fem (5) skud, to (2) på otte (8) sekunder, to (2) på seks (6) sekunder og to (2) på fire (4) sekunder.

I hver serie afgives et (1) skud på hver af de fem (5) skiver inden for den angivne tidsbegrænsning for serien.50 m fripistol: 60 gældende skud (Der skydes på de af ISSF godkendte 25 m præcisionsskiver)

Der må skydes et ubegrænset antal prøveskud forud for gældende skud

Prøveskud 15 minutter

Papskiver: Gældende skydetid: 1 time og 45 minutter (papskiver - 5 skud i hver gældende skive).

Elektroniske skiver: Gældende skydetid: 90 minutter