DSkyU kortdistance pistol

15 m. Standard- og grovpistol (samme program)

Prøveskud: Ubegrænset antal, 1 skive.

Gældende serier: 6 à 5 skud, i alt 30 skud (6 skiver – 5 skud i hver)

Samlet skydetid inkl. Prøveskud: 45 minutter


15 m fripistol

Der må skydes et ubegrænset antal prøveskud forud for gældende skud.

30 gældende skud (Der skydes på de af ISSF godkendte 10 m luftpistolskiver)

Samlet skydetid inkl. prøveskud: 1 time (papskiver - 2 skud i hver gældende skive). / 45 minutter (på elektroniske skiver).