Mød Bestyrelsen


John Mortensen

Formand

John har været Skyttelaugets formand i over 30 år, er riffel instruktør og har koordineringen af Gevær terræn.

Povl Martens

Kasserer

Povl er vores hårde men retfærdige kasserer, der desuden er pistol træner, og står for indmeldelse af medlemmer.

Henrik Bech

Næstformand

Henrik favner bredt. Han er pistol træner, samt koordinator for pistol terræn, IPSC og cowboy skydning. Der ud over er han instruktør på oplæring af nye pistolskytter i introforløb.

Michael Prætorius

Bestyrelsesmedlem

Michael er klubbens sekretær, samt instruktør på salon/langdistance riffel, og oplæring af nye riffelskytter i introforløb.

Jakob Vels

Bestyrelsesmedlem

Jakob er pistolformand samt pistoltræner. Der ud over arbejder han med banekonstruktion, og han koordinerer introforløb for nye skytter.

Pavel Ibenforth

Bestyrelsesmedlem

Pavel er IPSC skytte og koordinerer dynamisk skydning i klubben, samt torsdagstræningerne.