Henrik Bech
Næstformand

Henrik favner bredt. Han er pistol træner, samt koordinator for pistol terræn, IPSC og cowboy skydning. Der ud over er han instruktør og koordinator på oplæring af nye pistolskytter i introforløb.